Projektová a inženýrská činnost 2020-01-11T15:04:16+00:00

Projektová a inženýrská činnost

Co děláme?

Tým projektantů nabízí vypracování projektových dokumentací v oboru vodohospodářských staveb od zpracování studií, investičního záměru, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby až po výkon autorského dozoru, vedení zkušebního provozu a vypracování provozních řádů.

Společnost PROSPA MAX s.r.o. dále nabízí komplexní inženýrskou činnost a to ve všech stupních realizace stavby.

Poradenskou činnost nabízíme převážně v oblasti provozování vodohospodářských zařízení, a to od záměru výstavby až po technickoekonomické vyhodnocení provozu zařízení. Společnost v neposlední řadě nabízí vypracování pasportů kanalizační sítí za pomocí kamerového systému.

Naše reference

Obsah se připravuje…